PROBIO-MATRIX

Naturprodukt

ProBio-Matrix fra Canada er et 100% miljøvennlig naturprodukt. Varmebehandlet og tørket torvmose som har en naturlig evne til å absorbere oljer og organiske kjemikalier. Produktet er testet av Sintef og godkjent av Mattilsynet, Canadian Food Inspection Agency og det kinesiske Miljødepartementet.

Absorberer forurensing

Absorberte oljeprodukter blir «spist opp» av mikroorganismer i torvmosen. Torvmosen reduserer forbrenningsgasser betraktelig, noe som reduserer sjansen for eksplosjon. For bensin vil produktet ta 90% av dampen.

Tilgjengelighet

Torvmosen har lav vekt, noe som gjør det enkelt å transportere. Produktet leveres i pulver-form i 20 liters sekk. En 20 liters sekk veier 4 kg og absorberer 8 ganger sin egen vekt.

Bruksområder

ProBio-Matrix torvmose har svært mange bruksområder. Brukes blant annet for opprensking av miljøforurensninger og bruk på verksteder, brann- og redningsetater, jernbane, bensinstasjoner og oljeplattformer.

OM OSS

SorbPro Systems AS er systemleverandør for sorbenter. Vi leverer et av markedets beste sorbenter til bruk i flere næringer.

 

Torvmosen vi leverer er et 100% miljøvennlig naturprodukt og etterlater ingen hinne på underlaget. Våre produkter gir en økt beredskap gjennom effektiv oppsuging som i det store bildet gir en kostnadsreduksjon og stor
kapasitetsøkning. ProBio-Matrix suger forurensning på vann like godt som på
land og det tar alt av kjent forurensning, samtidig som det reduserer brann og
eksplosjonsfaren.

KONTAKT

SorbPro Systems AS
Gvammen
3630 Rødberg
+47 455 17 007

© Sorbpro Systems AS